บุคลากร

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย


ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ


ครูอาสาสมัคร


ครูกศน.ตำบล


ครูศูนย์การเรียนชุมชน


ครูผู้สอนคนพิการ


บรรณารักษ์